Helsingin juutalaisen yhteiskoulun toiminnan kantavia ajatuksia ovat juutalaisuus, ihmisyys, kansainvälisyys ja oppimaan oppiminen. NIitä toteutetaan käytännössä seuraavalla tavalla.

Koulun tavoitteena on  vahvistaa oppilaan juutalaista identiteettiä. Tähän pyritään opettamalla heprean kieltä, uskontoa, juutalaista historiaa ja kulttuuria. Koulussamme oppilasta ohjataan ottamaan vastuu omasta oppimisestaan. Oppilas asettaa itse tavoitteita omalle työlleen ja oppii arvioimaan työskentelyään ja tuloksiaan.

Oppilaalle luodaan vankka kielitaidon perusta. Häntä kannustetaan aktiivisesti luomaan ja ylläpitämään yhteyksiä eri maihin sekä tutustumaan erilaisiin kulttuureihin. Koulussa oppilasta kannustetaan olemaan avoin sekä kasvattamaan suvaitsevaisuuteen. Peruskoulun aikana juutalaisen koulun oppilas osallistuu usealle opintomatkalle.