Juutalaisen yhteiskoulun opinto-ohjelmaan kuuluu kolme-neljä koulun toimintasuunnitelmassa määriteltyä matkaa. Näiden lisäksi tehdään lukuisia lyhyempiä matkoja Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla.

Ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat voivat tehdä opintomatkan joka toinen vuosi Turkuun ja Turun synagogaan koulupäivän aikana.

Kolmas-neljäs -luokkalaiset osallistuvat joka toinen vuosi päivämatkalle Tallinnaan. Matkan tarkoituksena on tutustua Tallinnan synagogaan ja Tallinnan juutalaiseen kouluun Juudi Kooliin.

Viidennen ja kuudennen luokan oppilaat matkustavat joka toinen vuosi Tukholmaan. Matkaohjelmaan kuuluvat vierailut Tukholman suuressa synagogassa ja juutalaisessa museossa. Matka kestää kaksi vuorokautta. Matkaa on tarkoitus laajentaa painottumaan enemmän yhteistyöhön koulujen välillä, oppilaiden tapaamisiin ja yhteisiin projekteihin.

Joka toinen vuosi  kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaat tekevät kahden viikon matkan Israeliin. Matkalla tutustutaan Israelin historiaan ja nykypäivään, maantietoon ja juutalaisuuteen. Vierailukohteina ovat mm. Jerusalemin vanha kaupunki ja Länsimuuri, Yad Vashem -museo, gibbutseja, Tel Aviv, autiomaa, Masada,  Kuollut meri ja Golan.

Matkan ajankohtaa on viime vuosina mietitty huolellisesti. Matka on haluttu synkronoida mahdollisimman hyvin osaksi  koulun juutalaiskasvatusta.Lisäksi matkan tarkoitus on vuosien aikana ehtinyt muuttua: alunperin tavoite oli taata jokaiselle Suomen juutalaislapselle oikeus päästä kerran elämässään Israeliin. Tätä nykyä suurin osa koulumme oppilaista on matkustanut Israelissa jo ennen opintomatkaa.

Matkan tavoitteena on auttaa oppilaita hahmottamaan Israelia elämyksellisesti tutustumalla yhtä lailla druusi- ja arabikulttuuriin, rantaelämään ja armeijaan,  israelilaisiin kouluihin ja nuoriin, arkelogisiin kaivauksiin, synagogiin ja museoihin.