Tervetuloa Helsingin Juutalaisen Yhteiskoulun kotisivuille!

Helsingin Juutalainen Yhteiskoulu on vuonna 1918 perustettu 9-luokkainen yksityinen peruskoulu, jonka ylläpitäjä on Helsingin juutalainen seurakunta. Perusopetuksen lisäksi koulun tehtävänä on juutalaisen uskonnon ja perinteen sekä heprean kielen opetus.

Koulun juutalaiskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden juutalaista identiteettiä. Tähän pyritään opettamalla heprean kieltä, uskontoa, juutalaista historiaa ja kulttuuria. Tiedon lisäksi juutalaisen identiteetin rakentumista tuetaan kouluympäristöllä, jossa oppilaat jokaisena koulupäivänä voivat noudattaa juutalaista elämäntapaa. Juutalaiskasvatus noudattaa ortodoksista traditiota.

Helsingin Juutalaisessa Yhteiskoulussa on vahva kielipainotus. A-kielinä ovat heprea (A1 - ensimmäiseltä vuosiluokalta) ja englanti (A1 - kolmannelta vuosiluokalta). B-kielenä on ruotsi ja sen opiskelu alkaa kuudennelta vuosiluokalta. Kahdeksannelta luokalta oppilas voi ottaa valinnaisen kielen, joka viime vuosina on ollut espanja.

Koulu on oppilaille maksuton. Oppilaaksi hyväksyttävältä edellytetään, että ainakin toinen vanhemmista on Helsingin juutalaisen seurakunnan jäsen.

Koulun kanssa samassa talossa ovat myös päiväkoti Gan Jeladim, seurakunnan kanslia ja synagoga.

Koulun Oiva-raportin löydät tästä linkistä.